apipūsti

apipūsti
apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas . Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu, tai šaltu oru sp. 2. pučiant aptraukti, apnešti: Apipūtei drabužius pelenais Brs. Ją ... vėlės ta pačia liga appūtusios arba apkrėtusios BsV134. | Šis žiedas ne auksinis, o tik auksu apìpūstas (paauksuotas) Up. | refl.: Akulioriai tujau apsìputa dvasia Šts. 3. pučiant bent kiek nudžiovinti, apdžiovinti: Jau vėjis apìpūtė purvus, šlapumus J. Maž apipū̃s šienioką, tai reiks invežt Sdk. Tik apìpūtė dobilus, ir vėl sulijo Ds. Kad atneš, atvaduos [vainiką], nebus toks žalias: apipūs vėjelis, apneš žemelėm LTR. Palauk, nors rasą duok apipūst Ds. | refl.: Pavasarį palyja ir vėl tuojau apsipučia Kp. 4. SD229 padaryti kiek iškilų, išgaubtą.
◊ akìs apipū̃sti miglà primeluoti: Apìputa miglà akìs ir įvera velnį į durų tarpą Šts.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti vksm. Vėjas api̇̀pūtė drabužiùs pelenai̇̃s, dùlkėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipukštinti — apipùkštinti tr. apipūsti: Appukštinu, apipučiu SD235. pukštinti; apipukštinti; išpukštinti; papukštinti; parpukštinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipurkšti — apipur̃kšti, apipur̃škia, apìpurškė tr. 1. Š apipūsti skysčio lašeliais: Àppurkštė žiedus su dustais, matai, kas su bitelėms daros Sg. Kai rugiai sukrūmija, piktžoles galima apipurkšti herbicidais J.Krišč. Kirpėjas apipurkštė kažkokiais lašais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipustyti — apipustyti, appustyti K; Q565 1. intr., tr. Q565, Sut, N, K, M, Š apnešti sniegu, smėliu ar kt.: Sniegais apipùstė vėžes, takus, pėdas J. Sniegas marškinius an tvoros apipùstė Alv. Apipùstė visur Pc. Čia, miško aikštelėje, dar daug buvo sniego …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiputinti — 1 apipùtinti; N caus. apipusti 1: Kartą kap pavalgiau šviežios duonos, buvo mañ appùtinę Grv. Mūsų karvę appùtino Grv. putinti; apiputinti; atputinti; įputinti; išputinti; nuputinti; paputinti; priputinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūtimas — apipūtìmas sm. (2); Sut → apipūsti. pūtimas; apipūtimas; atpūtimas; įpūtimas; išpūtimas; nupūtimas; paputimas; perpūtimas; prapūtimas; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūtinti — apipū̃tinti caus. apipūsti 1: Apipū̃tina, t. y. apdžiovina vėjis laukus J. Appūtina, appučia SD229. pūtinti; apipūtinti; atpūtinti; išpūtinti; nupūtinti; papūtinti; supūtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvėpti — apkvė̃pti, àpkvepia, àpkvėpė tr.; N apipūsti. kvėpti; antkvėpti; apkvėpti; atsikvėpti; įkvėpti; iškvėpti; nukvėpti; pakvėpti; prasikvėpti; prikvėpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”